<div align="center"> <h1>Hotel Zero</h1> <h3>zespol rockowy</h3> <p>hotel zero</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.hotelzero.republika.pl" rel="nofollow">http://www.hotelzero.republika.pl</a></p> </div>